Auto nomas cenas ir norādītas dienā (24 stundu periodā).

Cenā ietilpst:

 • OCTA (obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana);
 • KASKO (Apdrošināšana negadījuma, zādzības, dabas stihijas, trešo personu tīšas darbības gadījumā);
 • PVN 21%;
 • Pašriska samazināšanas pakalpojums līdz 0EUR;
 • Palīdzība uz ceļa automašīnas avārijas gadījumā;
 • Ceļu nodoklis;
 • Lidostas/dzelzceļa maksas;
 • Vides nodokļi;
 • Ziemas riepas (10. novembris – 01. aprīlis).

Cenā nav iekļauts:

 • Maksa par piegādi (vēlamā vieta) – 25 € ar PVN;
 • Saņemšanas maksa (vēlamā vieta) – 25 € ar PVN;
 • Administrēšanas maksa (Piem.: sods par ceļu satiksmes pārkāpumiem) – 35 € ar PVN;
 • Administrācijas maksa par auto bojājumiem – 60 € ar PVN.

Papildus vadītāji:

Ir atļauti papildus vadītāji. Maksa par katru papildus vadītāju 6,05 € ar PVN.

Vadītāja apliecības prasības:

 • Katram nomniekam jāuzrāda derīgu autovadītāja apliecību un pasi/ID karti. Dokumentam jābūt kārtībā un informācijai dokumentā jābūt salasāmai. Dokuments var būt angļu, latīņu vai kirilicas alfabētā. Ja nomnieka apliecība nav angļu, latīņu vai kirilicas valodā, tad nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība. Nomnieka un papildus vadītāja braukšanas stāžam jābūt vismaz 2 gadiem.
 • Nomniekam, kura vadītāja apliecība ir izsniegta valstī, kas nav ES dalībvalsts, papildus vietējai vadītāja apliecībai jāuzrāda starptautiskā vadītāja apliecība.
 • Ja nomnieks ierodas nomas punktā bez  nepieciešamajiem dokumentiem, nomas kompānija patur tiesības nenodrošināt automašīnu un nomas rezervāciju atcelt. Šajā gadījumā priekšapmaksas summa netiek atmaksāta.
 • Transportlīdzekļa nomnieks ir atbildīgs par to, lai viņa vadītāja apliecības būtu derīga ceļojuma valstī, t.sk. nomniekam ir jāpārliecinās vai saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem ir nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība (turpmāk tekstā – SVA), un, ja nepieciešams, tad uzrādīt to. Ja netiek uzrādīts dokuments, kas atbilst augstāk minētajām prasībām un, rezervācija tiks uzskatīta par nederīgu nomas punktā un auto netiek izsniegts.

Vadītāja vecums un ierobežojumi:

 • Vadītāja minimālais vecums ir 21 gads;
 • Maksimālais vecums ir 79 gadi;
 • Autovadītājiem vecumā no 21 līdz 24 gadiem tiek piemērota jaunā vadītāja nodeva EUR 5,00 dienā, ieskaitot PVN;
 • Autovadītājiem vecumā no 80 līdz 99 gadiem tiek iekasēta senioru nodeva 5,00 € dienā, ieskaitot PVN;

Prēmijas ir saistītas ar apdrošināšanas izmaksām.

Maksājuma veidi un maksājumu karšu prasības:

Nomas uzņēmums pieņem šādus maksājumu veidus:

 • Kredītkartes un debetkartes (MasterCard un Visa);
 • American Express karte un skaidra nauda netiek pieņemta;
 • Depozītam obligāti ir jābūt uz kredītkartes (MasterCard un Visa);

Depozīts tiek bloķēts uz galvenā vadītāja kredītkartes. Kredītkartei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus no pēdējās nomas datuma. Gadījumā, ja klients neuzrāda derīgu kredītkarti, vai kredītkarte ir uz trešās personas vārda vai uz kredītkartes nav pietiekami daudz līdzekļi, lai bloķētu depozīta summu, auto nomas aģents patur tiesības atteikt nomu. Šajā gadījumā iemaksātie līdzekļi netiks atmaksāti.

Ja auto nomas pasūtījums ir apmaksāts ar trešās personas kredītkarti vai debetkarti, auto nomas aģents var pieprasīt atļauju vai citus attiecīgus dokumentus, lai pamatotu veiktā maksājuma likumību. Ja pieprasītā informācija netiek sniegta, nomas līgums var tikt izbeigts pēc auto nomas biroja iniciatīvas.

Transportlīdzekļa klase/modelis:

Mūsu transportlīdzekļi ir klasificēti grupās atbilstoši starptautiskajam ACRISS koda standartam.

Pasūtot automašīnu, nomnieks izvēlas un apstiprina automašīnas klasi, bet ne konkrēto automašīnas modeli. SIT & GO nevar garantēt konkrētu degvielas tipu, auto modeli vai marku, ja vien nav pasūtīta garantētā modeļu grupa, kas ir skaidri norādīts nomnieka rezervācijas kuponā.

Jebkurš mājaslapā redzams transportlīdzeklis ir attēlots tikai auto izmēra izvēlei, un SIT & GO pēc saviem ieskatiem piešķirs tādas pašas klases vai augstākas klases automašīnu.

Transportlīdzekļa stāvoklis:

Transportlīdzeklis ir jāatgriež norunātajā vietā tādā pašā stāvoklī, kāds tas bija saņemšanas brīdī. Nomniekam pirms transportlīdzekļa lietošanas ir jānodrošina transportlīdzekļa rūpīga apskate.

No transportlīdzekļa saņemšanas brīža nomnieks uzņemas atbildību par tā tehniskā stāvokļa uzturēšanu un piekrīt attiecīgi rīkoties, lai izvairītos no liekiem izdevumiem vai bojājumiem. Tas ietver eļļas līmeņa uzturēšanu, riepu spiediena uzraudzību un citas standarta darbības. Izdevumi parasti tiek atlīdzināti tikai tad, ja nomas uzņēmums ir devis to iepriekšēju atļauju.

Nomniekam ir jāatdod transportlīdzeklis tīrā stāvoklī (izņemot normālu lietojumu). Ja atgrieztais transportlīdzeklis ir netīrs vai ja sēdekļi, sēdekļu audums vai paklāji ir bojāti/netīri, par ārējo un/vai dziļo ķīmisko tīrīšanu tiks iekasēta papildus maksa. Šī maksa būs atkarīga no atgrieztā transportlīdzekļa faktiskā stāvokļa, bet nav mazāka par 25EUR.

Par jebkādiem transportlīdzekļa bojājumiem, ja tas tiek atgriezts ārpus darba laika, ir atbildīgs nomnieks līdz brīdim, kad SIT & GO darbinieki apskatīs transportlīdzekli.

Kompensācija ir EUR 5000000 par personiskiem zaudējumiem un EUR 1000000 par materiālo kaitējumu.

Kasko apdrošināšana

Atbrīvojums no finanšu atbildības par negadījumiem, zādzībām, dabas stihijām, trešo personu tīšām darbībām saskaņā ar KASKO apdrošināšanu nesedz riepu, riteņu, disku, transportlīdzekļa salona bojājumus, ​​sānu spoguļu/atpakaļskata spoguļa bojājumus, automašīnas logu, slēdzeņu, šasijas, sajūga bojājumus, dzinējs, karteris, katalizators un radiators. Tāpat KASKO apdrošināšana nesedz izmaksas par akumulatora uzlādi, atslēgu nozaudēšanu, evakuatoru, taksometru pakalpojumiem pēc negadījuma, maksu par transportlīdzekļa nomaiņu un kompensāciju par neizmantotām nomas dienām iznomātā transportlīdzekļa remonta laikā. Zemāk ir tabula ar pašriska summām sadalīts pēc automašīnu klasēm:

ACRISS / SIPPode Franšīze nesankcionētu bojājumu gadījumā

ACRISS/ SIPPkodas Frančizė nedraudžiamų apgadinimų atveju Frančizė vagystėsAtveju Užstatas/depozitas
MCMR € 1000.00 € 1,400.00 € 500.00
EDMR € 1000.00 € 1,400.00 € 500.00
EDAR € 1000.00 € 1,400.00 € 500.00
EXMR € 1000.00 € 1,400.00 € 500.00
CXMR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
CDMR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
CDAR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
CWMR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
CWAR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
CMMR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
CMAR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
IDMR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
IDAR € 1200.00 € 2,000.00 € 600.00
IWMR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
SDMR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
SDAR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
SWMR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
IMMR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
IMAR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
SFAR € 1400.00 € 3,000.00 € 700.00
SFMR € 1400.00 € 3,000.00 € 700.00
PVMR € 1500.00 € 3,000.00 € 1000.00
IVMR € 1500.00 € 3,000.00 € 1000.00
LVMR € 4000.00 € 6,000.00 € 4,000.00
LDAR € 4,000.00 € 6,000.00 € 4,000.00

Transportlīdzekļa pārbaude:

Nomnieks ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu pārbaudīts gan transportlīdzekļa paņemšanas, gan atgriešanas brīdī. Nomniekam pirms apskates akta parakstīšanas un nomas uzsākšanas jāpārliecinās, vai transportlīdzekļa stāvokļa aprakstā ir norādīti visi transportlīdzekļa bojājumi un ka visi bojājumi ir atzīmēti.

Automašīnas atgriešanas laikā tiek veikta transportlīdzekļa apskate, vai nav jaunu bojājumu, kas nav noteikti līgumā. Ja transportlīdzeklis tiek atgriezts netīrs, apskate tiks veikta pēc transportlīdzekļa mazgāšanas.

Visiem transportlīdzekļiem, kas atgriezti laikā no 20:00 līdz 8:00, apskate tiks veikta tikai nākamajā dienā darba laikā (plkst. 8:00-20:00), bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no īrnieka nomā norādītā automašīnas atgriešanas brīža. Nomnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa stāvokli līdz transportlīdzekļa apskatei. Auto nomas uzņēmums 24 stundu laikā paziņos nomniekam par automašīnas stāvokļa izmaiņām, ja tādas būs.

Transportlīdzekļa bojājumi, avārijas un rezerves automašīna:

Transportlīdzekļa bojājuma vai avārijas gadījumā Baltijas valstīs (Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā), iznomātājs var piegādāt nomniekam maiņas automašīnu 24 stundu laikā pēc paziņojuma par bojājumu vai negadījumu. Atkarībā no negadījuma iemesla var tikt piemērota maksa. Ja transportlīdzeklis sabojāts vai notiek negadījums ārpus Baltijas valstu (Lietuvas, Latvijas, Igaunijas) teritorijas, nomniekam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai iespēju robežās novērstu transportlīdzekļa papildus bojājumus, kā arī jānogādā automašīnu nomas punktā un jāsedz auto evakuācijas izmaksas.

Smēķēšanas politika:

SIT & GO ir aizliegts smēķēt visos transportlīdzekļos. Par nesmēķēšanas politikas neievērošanu tiks piemērots naudas sods. Par līguma pārkāpumu uzskatāmi arī šādi gadījumi, kad tiek konstatēts cigarešu (vai cigāru) smaka un/vai ja ir redzami pelni automašīnas salonā. Par smēķēšanu tiks ieturēta soda maksa, kura sastāda minimāli 150 eiro. Plašāk par sodiem var iepazīties saņemot automašīnu pielikumā pie līguma par bojājumu/sodu izmaksām.

Dzīvnieku pārvadāšana:

Dzīvnieku pārvadāšana nomas transportlīdzekļos ir stingri aizliegta, ja vien tie nav pārvadāti speciālos būros. Ja  iznomātājs konstatēs, ka dzīvnieks automašīnā pārvadāts bez būra, uzņēmums būs spiests veikt padziļinātu tīrīšanu, kuras izmaksas sedz nomnieks.

Rezervācijas apstiprinājums (vaučers):

Ierodoties nomas punktā, būs nepieciešams nomas apstiprinājums. Ierodoties bez apstiprinājuma, nomas aģents ir tiesīgs iekasēt no nomnieka paaugstinātu maksu. Lūdzu, ņemiet vērā: SIT & GO nav atbildīgs par paagstinātām nomas maksām, ja apstiprinājums netika uzrādīts nomas aģentam, kad automašīna tiek izsniegta. Ja netiek uzrādīti nepieciešamie vai ir uzrādīti nederīgie dokumenti, vai ja kredītkartē nav pietiekami daudz līdzekļu, auto nomas aģents var atteikt izsniegt transportlīdzekli un samaksātie līdzekļi netiks atgriezti.

Biznesa stundas:

SIT & GO Latvija darba laiks ir no 08:00 līdz 20:00. Svētku dienās darba laiks var tikt mainīts. Ziemassvētkos, Jaunajā gadā, Lieldienās un citās valsts svētku dienās nomas punkts var būt slēgts. Lūdzu, pārbaudiet, veicot rezervāciju vai sazinieties ar nomas punktu pirms rezervācijas.

Saņemšana un izsniegšana ārpus darba laika:

Pakalpojumi ir pieejami arī ārpus darba laika par papildu samaksu EUR 25 (jāmaksā uz vietas). Šī maksa netiek piemērota, ja ir iegādāta NO Stress apdrošināšana.

Neierašanas(No show) politika:

Rezervācija ir aktīva 2 stundas no norādītā saņemšanas laika. Pēc 2 stundām rezervācija ir nederīga un transportlīdzeklis netiek garantēts, ja klients ierodas pēc šī laika. SIT & GO pārstāvis var piedāvāt alternatīvas automašīnas klasi, taču cena var atšķirties no sākotnējās rezervācijas cenas.

Nomnieka norādīts reisa (lidojuma) numurs ir informatīvs. Nomniekam ir jāziņo par jebkādām aizkavēšanām.

Nomas pagarināšana:

Auto nomas punkts ne vienmēr var pagarināt nomas termiņu. Ja nomas uzņēmums piekrīt pagarināt nomas līgumu, nomas maksa tiks iekasēta pēc pašreizējām dienas likmēm, kas var būt lielāka vai zemāka par sākotnējo rezervācijas cenu.

Nelikumīga nomas pagarināšana:

Ja nomnieks iepriekš nevienojas ar iznomātāju par nomas pagarināšanu un nesaņem no iznomātāja apstiprinājumu par veiksmīgu auto nomas pagarināšanu, tiks piemērots līgumsods, kas pārsniedz nomas maksu un nomnieks var tikt iekļauts melnajā sarakstā. Līgumsods par automašīnas laicīgu neatgriešanu tiek atrunāts nomas līgumā, kurš tiek izsniegts pie automašīnas saņemšanas.

Pirmstermiņa atgriešana / neizmantotās nomas dienas:

Ja nolemjat atdot nomāto transportlīdzekli atrāk, nekā noteikts nomas līgumā, līdzekļi par neizmantotajām dienām netiek atmaksāti. Nav paredzēta arī kompensācija par laiku, kad automašīna netiek izsniegta laicīgi, ja nomnieks nav ieradies rezervācijā norādītajā dienā un/vai laikā vai ja pakalpojums tika atcelts rezervācijas sākumā.

Vēlāka nodošana:

Transportlīdzeklis tiek iznomāts uz nomas līgumā noteikto līguma laiku. Klienta pasūtījuma veikšanas brīdī izvēlētais atgriešanas datums un laiks tiks rezervēts atbilstoši pieprasījumam. Ja transportlīdzeklis tiek atgriezts pēc rezervācijas brīdī norādītā termiņa, tiek piemērota papildus dienas maksa.

Atļautais auto nodošanas aizkavēšanās laiks: 1 stunda.

Izmaiņas:

Lai mainītu rezervāciju, nepieciešams par to informēt rakstiski (pa e-pastu) vismaz 24 stundas pirms nomas sākuma. Telefoniski paziņotas izmaiņas netiek pieņemtas. Izmaiņu pieprasījuma izpilde netiek garantēta, katrs pieprasījums būs atkarīgs no konkrētās dienas apstākļiem un pieprasījuma satura.

Degvielas politika:

Degvielas politika ir “cik iedots, tik jāatgriež”. Nomnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa atgriešanu ar tādu pašu degvielas daudzumu, kāds norādīts nomas sākumā. Atgriežot automašīnu ar mazāku degvielas daudzumu, tiks iekasēta degvielas uzpildes maksa un trūkstošās degvielas daudzums. Lai izvairītos no papildus maksām, automašīnu ir jāatgriež ar tādu pašu degvielas daudzumu. Prms brauciena ieteicams pārliecināties, vai nomas līgumā norādītais degvielas daudzums atbilst reālajam uz paneļa redzamajam degvielas daudzumam.

Nobraukums:

Automašīnas nobraukums ir ierobežots līdz 150km/dienā.

Ja nobraukuma limits tiek pārsniegts, tiks piemērota maksa 0,15 eiro par kilometru.

Ir pieejami īpaši piedāvājumi, lai nodrošinātu neierobežotu nobraukumu.

Atslēgu nozaudēšana:

Automašīnas atslēgu nozaudēšanas gadījumā nepieciešams nekavējoties informēt nomas punktu. SIT & GO patur tiesības iekasēt maksu, ja atslēgas tiek pazaudētas vai bojātas. Ja automašīna tiek nozagta un atslēgas netiek atgrieztas nomas vietā, nomnieks ir pilnībā atbildīgs par automašīnas zādzību. Pazaudētas atslēgas tiek uzskatītas par nolaidību, un uz šo neattiecas atbildības samazināšanas pakalpojumi vai apdrošināšana. Nomnieks ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar jaunu atslēgu izgatavošanu, slēdzenes nomaiņu, remontu.

Naudas sodi, pārkāpumi un administratīvās maksas:

Katrs nomnieks ir atbildīgs par stāvvietu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un sodu samaksu. Maksājuma kavējuma gadījumā vai visos gadījumos, kad iznomātājs tiek informēts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, tiek piemērota administrācijas maksa.

Vienvirziena noma:

Pēc nomnieka pieprasījuma auto var tikt atgriezts citā auto atgriešanas punktā, piemērojot papildus auto atgriešanas maksu. Zemāk ir cenu tabula:

Viļņas lidosta Viļņas vecpilsēta / Autoosta un dzelzceļa stacija Kauņas lidosta Kauņas vecpilsēta / Autoosta un dzelzceļa stacija Palanga Lidosta Palangas autoosta Klaipēdas vecpilsēta / Autoosta un dzelzceļa stacija Rīgas lidosta Tallinas lidosta
Viļņas lidosta

Viļnas Lidosta Viļnas pilsēta(dzelzceļa stacija/autoosta) Kauņas Lidosta Kauņas dzelzceļa stacija/autoosta Palangas Lidosta Palangas autoosta Klaipedas centrs/autoosta Rīgas Lidosta Tallinas Lidosta
Viļnas Lidosta

15

30

30

80

80

90

115

210

Viļnas pilsēta(dzelzceļa stacija/autoosta)

15

30

30

80

80

90

115

210

Kauņas Lidosta

30

30

15

80

80

90

115

210

Kauņas dzelzceļa stacija/autoosta

30

30

30

80

80

90

115

210

Rīgas Lidosta

50

50

50

50

50

50

50

210

Palīdzības un informācijas numurs:

+371 27069670

Visas sūdzības lūdzam sniegt rakstiski pa e-pastu info@sitandgo.lv 30 dienu laikā pēc nomas termiņa beigām. SIT & GO centīsies atrisināt katru gadījumu pēc iespējas ātrāk, taču gadījumā, ja pieteikums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa, lieta var netikt izskatīta. Ja 30 dienu laikā pēc pēdējās izīrētāja vēstules nomniekam netiek saņemta atbilde vai citādā veidā nav sniegta lietas izskatīšanai nepieciešamā informācija, lieta tiks uzskatīta par izbeigtu un turpmākas darbības lietas izšķiršanai netiks veiktas.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR):

Visa informācija par privātumu un datu aizsardzību, ko SIT & GO ievēro, ir iekļauta mūsu privātuma politikā vietnē www.sitandgo.com/privacy-policy

Transportlīdzekļa izsekošanas aprīkojums:

Daži no mūsu transportlīdzekļiem ir aprīkoti ar izsekošanas iekārtām, kuras tiek izmantotas saskaņā ar mūsu datu aizsardzības politiku.

Atcelšanas noteikumi:

Rezervācija ir jāatceļ rakstiski vismaz 24 stundas pirms nomas sākuma vai jāatceļ, izmantojot personīgo kontu SIT & GO vietnē. Atcelšana pa tālruni nav iespējama.

Atcelšanas maksa:

Paziņojuma termiņš ir 24 stundu periods pirms auto nomas sākuma, nevis kalendārā diena.

Paziņojums par atcelšanu 7 vai vairāk dienas pirms sākuma datuma: priekšapmaksas summas atmaksai tiek piemērota administrēšanas maksa 15 € apmērā;
Paziņojums par atcelšanu 3-6 dienas pirms sākuma datuma: tiks atmaksāti 50% no priekšapmaksas summas;
Paziņojums par atcelšanu 2 dienas pirms sākuma datuma: tiks atmaksāti 25% no priekšapmaksas summas;
Paziņojums par atcelšanu 0-1 dienu pirms sākuma datuma: samaksātā summa nav atmaksājama.

Visām priekšapmaksas rezervācijām tiks piemērota minimālā atcelšanas maksa 15 EUR apmērā.

Par katru rezervāciju, kuras priekšapmaksas summa ir mazāka par EUR 15, priekšapmaksas rezervācija netiek atmaksāta neatkarīgi no tā, kad tika iesniegts atcelšanas pieprasījums.

Ja izvēlēts maksāt uz vietas un nomnieks neierodas, iemaksātā rezervācijas maksa netiek atmaksāta

Noteikumi un nosacījumi apstiprināti 2020. gadā maijā. Informācija var koriģēta jebkurā laikā.