Noteikumi un nosacījumi

Cenas:

Cenas tiek noteiktas, pamatojoties uz 24 stundu periodu.

 

Cenā ietilpst:

Trešās puses atbildība (OCTA)

Atbildību līdz noteiktai summai(pašrisks

Aizsardzība pret zādzībām ar pašrisku

PVN 21%

Palīdzība uz ceļa

Ceļa nodoklis

Lidostas nodevas / dzelzceļa nodevas

Ziemas riepu maksa (no 10. Novembra līdz 01. Aprīlim)

 

Likme neietver:

Piegādes maksa (Jums vēlamā vieta) sākot ar 25 € PVN iekļauts

Maksa par nodošanu (Jums vēlamā vieta) sākot ar 25 € PVN iekļauts

Administrācijas maksa (Piem., Nav apmaksāts sods par stāvvietu/ sods par ātruma pārkāpumu ) 35 € PVN iekļauts

Administrācijas maksa par automašīnas bojājumiem 60 EUR ar PVN

 

Papildu prasības vadītāju īres vecumam:

Vismaz 21 gadu vecs, vismaz 2 gadi vad.apliecībai.

 

Papildu vadītāji:

Papildus vadītāji ir atļauti, maksa par katru 5 EUR dienā( PVN iekļauts)

 

 

 

Prasības autovadītāja apliecībai:

Ir ierobežojumi autovadītāja apliecībai. Saņemot automašīnu galvenajam vadītājam un arī visiem papildus vadītājiem būs jāiesniedz pilno un derīgo vadītaju apliecību, kas izdota uz viņa vārda. Vadītāja apliecībai ir jābūt uzrakstītai ar angļu, latīņu vai kirilicas burtiem.

Tiem autovadītājiem, kam autovadītāja apliecība nav angļu valodā, Ir nepieciešama starptautiskā autovadītāja apliecība.

Tiem autovadītājiem, kuri nav no Eiropas Savienības, ir nepieciešama starptautiskā autovadītaja apliecība.

Ja autovadītāja apliecība nav izsniegta ES dalībvalstī vai tajā norādītie dati nav rakstīti latīņu burtiem, ir jāuzrāda starptautiskā autovadītāja apliecība.

Jebkuram autovadītājam jāuzrāda derīgu vadītāja apliecību un pasi vai ID, lai saņemt auto.

Vadītāja apliecībai ir jābūt derīgai vismaz 2 gadus.

Visiem klientiem, kuriem vadītāja apliecība ir izdota ārpus ES ( Eiropas Savienības), lai saņemt automašīnu ir jābūt papildus starptautiskai vadītāja apliecībai.

Ja klients ierodas pie nomas galda bez iepriekšminētās nepieciešamās dokumentācijas, rezervācija tiks atcelta. Šajos gadījumos naudas atmaksa netiks veikta.

 

Papildus norādītajām prasībām transportlīdzekļa īrētājs ir atbildīgs par augstākminētas prasību ievērošanu , kā arī pārliecināties, ka dokumenti ir derīgi lietošanai attiecīgajā valstī.

 

Vadītāja vecums un ierobežojumi:

Minimālais autovadītāja vecums ir 21 gads

Maksimālais vecums ir 99 gadi.

Jaunie autovadītāji vecumā no 21 līdz 24 gadiem būs atbildīgi par piemaksu EUR 6,00 dienā.

Vecākiem autovadītājiem vecumā no 80 līdz 99 gadiem būs jāmaksā piemaksa 6,00 euro dienā

Piemaksas attiecas uz apdrošināšanas izmaksām.

 

Apmaksas veidi

Kredītkarte (MasterCard & Visa)

American Express, Debit karte un skaidra nauda netiek pieņemta.

Depozītam jābūt uz kredītkartes, tikai uz galvenā vadītāja vārda.

Kredītkartei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc pēdējās nomas dienas.

Gadījumā, ja klients neuzrāda derīgu kredītkarti vai kredītkartē trūkst pietiekamu līdzekļu, automašīnas nomas aģents var atteikt transportlīdzekļa iznomāšanu. Šajos gadījumos samaksātie līdzekļi netiks atlīdzināti.

Gadījumā, ja sākotnējā rezervācija tika apmaksāta, izmantojot trešās puses kredītkarti vai debetkarti, īrniekiem var tikt prasīts uzrādīt informāciju, atļaujas un pilnvaras, kas attiecas uz darījumu. Ja netiek sniegta pieprasītā informācija, noma tiks atteikta.

 

Transportlīdzekļu grupa / modelis

Mūsu transportlīdzekļi tiek klasificēti grupās, izmantojot ACRISS kodus, lai izveidot rezervāciju.

Veicot rezervāciju, Jūs rezervējat trasportlīdzekļu grupu, nevis konkrētu modeli, ja vien nav norādīts citādi. Mēs nevaram garantēt noteiktu marku / modeli vai degvielas veidu, ja nav rezervēta garantēta modeļa grupa.

Jebkurā dokumentācijā parādītais transportlīdzeklis ir paredzēts tikai kā paraugs, un pēc mūsu ieskatiem to var aizstāt ar alternatīvu, līdzīgu vai augstākas klases transportlīdzekli.

 

Transportlīdzekļa stāvoklis

Transportlīdzekļi jānogādā atpakaļ nodošanas vietā tādā pašā stāvoklī kā tad, kad tas tika saņemts / piegādāts. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai pirms transportlīdzekļa nodošanas viņa pārvaldībā tiktu veikta rūpīga automašīnas apskate.

Klients, atbildot par transportlīdzekli, uzņemas atbildību par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa uzturēšanu un piekrīt veikt visus iespējamos pasākumus, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām / bojājumiem. Tas iekļauj arī eļļas normas līmeņa uzturēšanu, piemērotu riepu spiedienu.

Īrnieks atdod transportlīdzekli tīrā stāvoklī. Ja transportlīdzeklis pēc atgriešanās ir ļoti netīrs vai ja ir bojāti sēdekļi, sēdekļu apdare vai paklāji, par ķīmisko tīrīšanu tiek piemērota papildu maksa. Šī maksa būs atkarīga no transportlīdzekļa faktiskā stāvokļa, kad tas tiks nodots.

Par jebkādiem bojājumiem, kas nodarīti transportlīdzeklim, ja transportlīdzeklis nodots ārpus darba laika, atbild īrnieks, kamēr mūsu darbinieki nav pārbaudījuši transportlīdzekli.

 

PAI, zādzības un ugunsgrēka postījumi:

PAI nav iekļauta likmē. Ugunsdrošības un zādzību apdrošināšana ir iekļauta cenā. Ugunsgrēka vai zādzības gadījumā klients ir atbildīgs par pašriska summu.

Maksimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (VDI) segums par materiāliem zaudējumiem un miesas bojājumiem:

Apdrošināšanas atlīdzība personai ir 5000000 EUR, materiālie zaudējumi 1000000 EUR.

 

Apdrošināšanas segšana

Apdrošināšana pret bojājumiem (CDW) neietver bojājumus: riepām, riteņu diskiem, rumbas vāciņiem, transportlīdzekļa salonam, sāna spoguļiem, atpakaļskata spogulim, automašīnas stiklam, slēdzenēm, balstiekārtai, sajūgam, motoram, karterim, katalizātoram, neitralizatoram un radiatoram. Nav iekļauta arī akumulatora uzlādēšana, atslēgu pazaudēšana, evakuators, taksometra pakalpojums pēc negadījuma, iemaksa par automašīnas maiņu un kompensācija par pazaudētām nomas dienām, kamēr tiek veikts transportlīdzekļa remonts.

ACRISS/ SIPP Maksa dienā EUR CDW Pašrisks Depozīta summa Zādzības pašrisks
MCMR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
EDMR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
EDAR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
EXMR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
CXMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CDMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CDAR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CWMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CWAR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CMMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CMAR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
IDMR  €12.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
IDAR  €12.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
IWMR  €12.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SDMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SDAR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SWMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
IMMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
IMAR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SFAR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 3,000.00
SFMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 3,000.00
PVMR  €20.00 € 800.00 € 500.00 € 3,000.00
IVMR  €20.00 € 800.00 € 500.00 € 3,000.00
LVMR  €24.00 € 2000.00 € 2000.00 € 6,000.00
LDAR  €24.00 € 2000.00 € 2000.00 € 6,000.00

 

Super Collision Damage Waiver (SCDW)

Super Collision Damage Waiver (SCDW) neietver bojājumus: riepām, riteņu diskiem, rumbas vāciņiem, transportlīdzekļa salonam, sāna spoguļiem, atpakaļskata spogulim, automašīnas stiklam, slēdzenēm, balstiekārtai, sajūgam, motoram, karterim, katalizātoram, neitralizatoram un radiatoram. Nav iekļauta arī akumulatora uzlādēšana, atslēgu pazaudēšana, evakuators, taksometra pakalpojums pēc negadījuma, iemaksa par automašīnas maiņu un kompensācija par pazaudētām nomas dienām, kamēr tiek veikts transportlīdzekļa remonts.

ACRISS/ SIPP Maksa dienā EUR Atbildība EUR Depozīts EUR Zādzības pašrisks
MCMR  €15.00 €0.00  €100.00 € 1,400.00
EDMR  €15.00 €0.00  €100.00 € 1,400.00
EDAR  €15.00 €0.00  €100.00 € 1,400.00
EXMR  €15.00 €0.00  €100.00 € 1,400.00
CXMR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
CDMR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
CDAR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
CWMR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
CWAR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
CMMR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
CMAR  €16.00 €0.00  €100.00 € 2,000.00
IDMR  €17.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
IDAR  €17.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
IWMR  €18.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
SDMR  €18.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
SDAR  €18.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
SWMR  €18.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
IMMR  €18.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
IMAR  €18.00 €0.00  €200.00 € 2,000.00
SFAR  €18.00 €0.00  €200.00 € 3,000.00
SFMR  €18.00 €0.00  €200.00 € 3,000.00
PVMR  €20.00 €0.00  €400.00 € 3,000.00
IVMR  €20.00 €0.00  €400.00 € 3,000.00
LVMR  €24.00 €1500.00  €1000.00 € 6,000.00
LDAR  €24.00 €1500.00  €1000.00 € 6,000.00

Pašriska samazināša (ERC)

Pašriska samazināša (ERC) neietver bojājumus: riepām, riteņu diskiem, rumbas vāciņiem, transportlīdzekļa salonam, sāna spoguļiem, atpakaļskata spogulim, automašīnas stiklam, slēdzenēm, balstiekārtai, sajūgam, motoram, karterim, katalizātoram, neitralizatoram un radiatoram. Nav iekļauta arī akumulatora uzlādēšana, atslēgu pazaudēšana, evakuators, taksometra pakalpojums pēc negadījuma, iemaksa par automašīnas maiņu un kompensācija par pazaudētām nomas dienām, kamēr tiek veikts transportlīdzekļa remonts.

ACRISS/ SIPP Dienas maksa

EUR

Pašrisks EUR Depozīts EUR Zādzības pašrisks
MCMR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
EDMR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
EDAR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
EXMR  €10.00 € 500.00 € 250.00 € 1,400.00
CXMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CDMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CDAR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CWMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CWAR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CMMR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
CMAR  €11.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
IDMR  €12.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
IDAR  €12.00 € 600.00 € 300.00 € 2,000.00
IWMR  €12.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SDMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SDAR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SWMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
IMMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
IMAR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 2,000.00
SFAR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 3,000.00
SFMR  €13.00 € 700.00 € 350.00 € 3,000.00
PVMR  €20.00 € 800.00 € 500.00 € 3,000.00
IVMR  €20.00 € 800.00 € 500.00 € 3,000.00
LVMR  €24.00 € 2000.00 € 2000.00 € 6,000.00
LDAR  €24.00 € 2000.00 € 2000.00 € 6,000.00
 

 

Riska samazināšana EXTRA –  apdrošināti logi, riepas, spārnu spoguļi un riteņi

Riska samazināšana EXTRA (ERC) neietver bojājumus: automašīnas virsbūvei, transportlīdzekļa salonam, slēdzenēm, ritošajai daļai, sajūgam, motoram, karterim, katalītiskajam neitralizatoram un radiatoram. Nav iekļauta arī akumulatora uzlādēšana, atslēgu pazaudēšana, evakuators, taksometra pārsūtīšana pēc negadījuma, iemaksa par automašīnas nomaiņu un kompensācija par pazaudētām nomas dienām, kamēr transportlīdzeklis tiek remontēts.

ACRISS/ SIPP Maksa dienā EUR Pašrisks EUR Depozīts EUR Zādzības pašrisks
MCMR €5.00  €1,000.00  €600.00 € 1,400.00
EDMR €5.00  €1,000.00  €600.00 € 1,400.00
EDAR €5.00  €1,000.00  €600.00 € 1,400.00
EXMR €5.00  €1,000.00  €600.00 € 1,400.00
CXMR €5.00  €1,200.00  €600.00 € 2,000.00
CDMR €5.00  €1,200.00  €600.00 € 2,000.00
CDAR €5.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
CWMR €5.00  €1,400.00  €700.00 € 2,000.00
CWAR €5.00  €1,400.00  €700.00 € 2,000.00
CMMR €5.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
CMAR €5.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
IDMR €6.00  €1,400.00  €700.00 € 2,000.00
IDAR €6.00  €1,500.00  €800.00 € 2,000.00
IWMR €6.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
SDMR €6.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
SDAR €6.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
SWMR €6.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
IMMR €7.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
IMAR €7.00  €1,200.00  €700.00 € 2,000.00
SFAR €7.00  €1,200.00  €700.00 € 3,000.00
SFMR €7.00  €1,200.00  €700.00 € 3,000.00
PVMR €7.00  €1,200.00  €700.00 € 3,000.00
IVMR €7.00  €1,200.00  €700.00 € 3,000.00
LVMR €15.00  €4,000.00  €4,000.00 € 6,000.00
LDAR €15.00  €4,000.00  €4,000.00 € 6,000.00

 

Transportlīdzekļa pārbaude:

Nomnieks veic Transportlīdzekļa vizuālo apskati, saņemot to no Īpašnieka, un var pieprasīt
pirms Līguma noslēgšanas visu ziņoto bojājumu vai defektu vēsturi, par kuriem Nomnieks var būt atbildīgs, Automašīnas atskaites
formā(AAF). Atdodot Transportlīdzekli Īpašniekam, Nomniekam ir pienākums informēt Īpašnieku par jebkādiem bojājumiem, kas
tika nodarīti Transportlīdzeklim nomas perioda laikā. Ja Nomnieks, atdodot Transportlīdzekli (vēlākais), nav informējis Īpašnieku
par Transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem, kamēr tas bijis Nomnieka valdījumā, un Īpašnieks šo bojājumu atklāj vēlāk,
Nomniekam ir pienākums samaksāt Īpašniekam papildu maksu par noskaidrošanas procedūru EUR 72,60 apmērā, kā arī visas
prasību nokārtošanas izmaksas. Atdodot Transportlīdzekli Īpašniekam laika posmā no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00, Nomnieks var
pieprasīt Transportlīdzekļa vizuālo apskati savā klātbūtnē. Ja Transportlīdzeklis ir netīrs, apskate tiek veikta pēc Transportlīdzekļa
iztīrīšanas. Ja Nomnieks nepieprasa Transportlīdzekļa vizuālo apskati Nomnieka klātbūtnē un ar savu dalību vai Nomnieks atdod
Transportlīdzekli laika posmā no plkst. 20:00 līdz 08:00, Nomnieks piekrīt, ka Īpašnieks pats apskatīs Transportlīdzekli 24 stundu
laikā no atdošanas, ja vien netika pasūtīts papildu pakalpojums nodot Transportlīdzekli ārpus šī laika par EUR 30. Tiek pieņemts,
ka defekti vai bojājumi, kas konstatēti apskates laikā pēc Transportlīdzekļa nodošanas Īpašniekam un kas nav uzskaitīti AAF,
neeksistēja brīdī, kad Nomnieks saņēma Transportlīdzekli, un ir radušies, kad Transportlīdzeklis bija Nomnieka valdījumā. Šādā
gadījumā Nomnieks maksā Īpašniekam līgumsodu par atklātajiem bojājumiem saskaņā ar pievienoto fiksētās likmes kompensāciju
tabulu. Ja transportlīdzeklis tiek paņemts tumšā / mitrā laikā, Nomnieks tiek aicināts apskatīt transportlīdzekli un iesniegt bildes par
papildu bojājumiem, kas nav minēti AAF, informējot nomas centru līdz nākamās dienas plkst.10.00. Ja tas netiek izdarīts, tad varētu
tikt uzskatīts ka transportlīdzekļa stāvoklis nomas brīdī ir tāds, kāds ir minēts AAF. Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli.

 

Transportlīdzekļa avārijas, negadījumi un maiņas automašīnas:

Transportlīdzekļa negadījuma gadījumā īpašnieks sniedz palīdzību 24 stundu laikā no pirmā paziņojuma par notikušo problēmu. Ja
transportlīdzeklis tiek uzskatīts par nepiemērotu braukšanai mašīnas vainas dēļ, īpašnieks nodrošina rezerves transportlīdzekli 48
stundu laikā, ja Iznomātājs ir iegādājies Premium Riska samazināšanas paketi. Ja iznomātājs ir iegādājies īpašnieka ceļu aizsardzības
paketi, palīdzība uz ceļa tiks sniegta bez maksas noteiktā laika posmā. Pretējā gadījumā Nomnieks maksā visas izmaksas, kas
saistītas ar Īpašnieka izdevumiem, sniedzot palīdzību un / vai nomainot transportlīdzekli. Ja transportlīdzeklis sabojājas vai tas ir iesaistīts negadījumā ārpus Baltijas valstu teritorijas (Lietuva, Latvija, Igaunija), Nomniekam ir jārūpējas par visiem nepieciešamajiem transportlīdzekļu remontiem un transportēšanu uz Iznomātāja darbnīcu īrētā vietā pie viņa paša izdevumi.

 

Kupons:

Jūsu kupona kopija ir jāuzrāda, ierodoties nomas punktā. Kupona neuzrādīšana var nozīmēt, ka auto nomas aģents var iekasēt maksu, saskaņā ar vietējām likmēm. Lūdzu, ņemiet vērā: mēs neesam atbildīgi par īres maksas pārmaksu, ja kupons netika uzrādīts auto nomas  pārstāvim, saņemšanas brīdī. Ja jūs neuzrādat nepieciešamos dokumentus, dokumentācija nav derīga vai arī kredītkartē nav pietiekami daudz naudas, nomas aģents var atteikt auto nomu un maksa par nomu netiks atgriezta.

 

Smēķēšanas politika:

Sit & GO visiem transportlīdzekļiem piemēro nesmēķēšanas politiku. Smēķēšana transportlīdzeklī ir stingri aizliegta. Ja esat smēķējis vai atļāvis smēķēt transportlīdzekļī, tiks piemērota maksa. Tas ietver cigarešu (vai cigāra) dūmu vai pelnu iekļūšanu transportlīdzeklī, kas varētu nozīmēt iepriekšminēto. Maksa ir sīki aprakstīta bojājumu tabulā, kas pieejama auto nomas punktā. Par cigarešu (vai cigāru) dūmu / pelnu radīto netīrumu novēršanu tiks iekasēta maksa par minimālo summu EUR 150 .

 

Dzīvnieki mūsu transportlīdzekļos:

Mēs pieprasām, lai dzīvnieki netiktu pārvadāti mūsu transportlīdzeklī, bet ir izņēmumi, kad dzīvnieki tiek pāvadāti būrī. Lai notīrītu visus netīrumus, kas saistīti ar dzīvnieku pārvadāšanu, var tikt piemērota maksa. Minimālā maksa par tīrīšanu šajā gadījumā ir EUR 150.

 

Darba laiks:

Lūdzu, apskatiet Sit & Go vietējo darba laiku. Svētku dienās var būt darba laika izmaiņas. Auto nomas punkti var tikt slēgti Līgo, Ziemassvētkos, Vecgada diena un Jaungada dienā. Lūdzu, sazinieties ar nomas punktu, lai precizēt darba laiku.

 

Samaksa par saņemšanu ārpus darba laika:

Apkalpošana ārpus darba laika ir pieejama par maksu sākot no 25 eiro (jāmaksā uz vietas). Saņemšana ārpus darba laika bez maksas ir iespējama tikai ar Super Collision Damage Waiver iegādi.

 

Rezervācijas kavēšana / politika NO SHOW:

Gaidīšanas laiks ir 2 stundas no noteiktā rezervācijas laika.  Ja klients ierodas pēc šī laika, tad transportlīdzeklis netiek garantēts. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu transportlīdzekli. Taču var tikt piemērota papildus samaksa par kavēšanu vai citas grupas trasportlīdzekļa nodrošīnājumu.

Lūdzam sniegt līdojuma numurus. Sniegtie lidojumu numuri ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. Klienta pienākums ir informēt par kavēšanās.

 

Nomas pagarinājums:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne vienmēr ir iespējams pagarināt nomu. Ja nomas punkts piekrīt pagarināt nomu, nomas cena tiks noteikta pēc aktuālām cenām uz to brīdi, kad īrnieks izteica velmi pagarināt nomu.

 

Neatļauts nomas pagarinājums:

Īrniekam ir jāpārliecinās, ka viņa noma tiek pagarināta un viņš ir sāņēmis pagarinātu līgumu, kā arī ir samaksājis par nomas pagarināšanu. Ja īrnieks nenodod auto noteiktajā laikā, kā norādīts līgumā, tiek piemērota maksa par katru dienu triskāršā apmērā no dienas summas.

 

Neizmantotas nomas dienas:

Atmaksa par neizmantotām nomas dienām netiek atgriezta.

 

Vēla atgriešanās:

Transportlīdzeklis tiek nomāts uz noteiktu laiku, kā noteikts nomas līgumā. Atgriešanas diena un laiks, ko klients izvēlējies rezervēšanas laikā, tiks  pieņemts par nomas beigām. Ja transportlīdzeklis tiek atdots ārpus atļautā kavēšanas laika, tiks iekasēta maksa par papildus dienu.

Atļauts kavēšanas laiks : 1 stunda.

 

Grozījumi:

Rezervācijas grozījumi jāpieprasa rakstiski vismaz 24 stundas pirms nomas sākuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka grozījumi pa tālruni netiks pieņemti. Grozījumu pieprasījums nav garantēts, un grozījumi tiks uzskatīti par jaunu rezervāciju.

 

Degvielas politika:

Degvielas politika ir “tik, cik saņem, tik atdod”. Atdodiet transportlīdzekli ar tādu pašu degvielas daudzumu kā tika norādīts saņemšanas brīdī.

Īrnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa atgriešanu ar tādu pašu degvielas daudzumu, kāds ir saņemšanas laikā. Transportlīdzekļiem, kuriem tiek atgriezta degviela mazāk,  nekā norādīts nomas līgumā, tiks iekasēta maksa. Par trūkstošo degvielu iekasētā likme ir norādīta nomas līgumā. Nomniekiem ieteicams atgriezt automašīnu ar tādu pašu degvielas līmeni, lai izvairītos no papildus maksas.

 

Nobraukuma politika:

Nobraukuma ierobežojums – 150km / dienā

Ja nobraukuma ierobežojums tiek pārsniegts, tiks piemērots 0,15 euro par km

Neierobežotie kilometri tiek piedāvāti kopā ar Super Collision Damage Waiver (SCDW).

 

Nozaudētas atslēgas:

Sit & Go iekasēs maksu par jaunu atslēgu izgatavošanu, ja atslēgas tiek nozaudētas vai sabojātas. Maksa par atslēgu izgatavošanu ir mainīga, atkarībā no transportlīdzekļa markas/modeļa. Minimālā summa šajā gadījumā ir 200 EUR.

 

Naudas sodi, soda naudas un administratīvās izmaksas:

Katra īrētāja pienākumi ir segt soda naudu par stāvvietām un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Ja nomnieks nemaksā sodus par stāvvietu/ātruma pārkapšanu vai citus sodus, Sit&Go piemēro papildus administratīvo maksu 60 EUR apmērā.

Vienvirziena īre:

Vilnius Airport Vilnius downtown/ bus and train station Kaunas airport Kaunas downtown/ bus and train station Palanga Airport Palanga bus station Klaipeda downtown/

bus and train station/port

Riga Airport  

Tallinn
Airport

Vilnius airport

15

30

30

80

80

90

115

210

Vilnius downtown/ bus and train station

15

30

30

80

80

90

115

210

Kaunas airport

30

30

15

80

80

90

115

210

Kaunas downtown/ bus and train station

30

30

30

80

80

90

115

210

Palanga airport

80

80

80

80

15

30

115

210

Palanga bus station

80

80

80

80

15

30

115

210

Klaipeda downtown/bus and train station/port

90

90

90

90

30

30

115

                210

Riga airport

115

115

115

115

115

115

115

120

Tallinn airport

210

210

210

210

210

210

210

120

 

 

 

Ģeogrāfiskie ierobežojumi:

Ceļojumi ārpus valsts ir atļauti, taču tie tiek atļauti pēc pieprasījuma un ir pieejami tikai zemāk minētās valstīs – tiek piemērota maksa.

Lietuva / Latvija / Igaunija – EUR 36,30 / par valsti.

 

Visas citas vietas ir aizliegtas:

Ja robeža tiek šķērsota bez Īpašnieka iepriekšējās rakstiskas piekrišanas, Nomnieks maksā Īpašniekam papildu maksu EUR 500 apmērā. Ja notiek ceļu satiksmes negadījums ar Transportlīdzekļa dalību, kurš šķērsojis robežu bez Īpašnieka piekrišanas, tiek uzskatīts, ka apdrošināšana zaudējumus nesedz, un Nomnieks sedz visas bojājumu novēršanas izmaksas.

 

Prāmis:

Automašīnas ir atļautas prāmjos. Tiek piemērota maksa. Maksu jāprezicē nomas punktos.

 

Papildus aprīkojums:

Papildus aprīkojuma daudzums ir ierobežots. Rezervējiet to laicīgi.

Bērnu sēdeklītis: € 6 / dienā, maksimums € 60

Bērnu sēdeklītis( booster) : 5 eiro / dienā, maksimāli 50 eiro

Sēdeklītis pavisam maziem bērniem : € 6 / dienā, maksimāli € 60

GPS: 5 eiro / dienā, maksimums 50 eiro

Wi-Fi maršrutētājs: 3 eiro / dienā, maksimums 30 eiro

Mobilā tālruņa lādētājs: 3 eiro / dienā, maksimums 15 eiro

 

Avārijas numurs

+37127069670 Vai +37060023699

 

Transportlīdzekļu GPS

Dažos mūsu transportlīdzekļos ir izsekošanas ierīces, kuras tiks izmantotas saskaņā ar mūsu datu aizsardzības politiku.

 

Sūdzības

Visas sūdzības jāiesniedz rakstiski pa e-pastu uz info@sitandgo.eu 30 dienu laikā pēc pēdējās īres dienas. Lai gan mēs cenšamies atrisināt visas lietas, kurām esam pievērsuši uzmanību, lietas, kas ierosinātas pēc šī perioda, var netikt ņemtas vērā. Ja kādā izmeklēšanas procesa laikā saziņa tiek pārtraukta uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām, lieta tiks uzskatīta par slēgtu un turpmākas darbības netiks veiktas.

 

GDPR

Visa informācija par privātumu un datu aizsardzību, izmantojot Sit & Go pakalpojumu, tiks iekļauta mūsu privātuma politikā, kas atrodas mūsu vietnē –https://www.sitandgo.eu/privacy-policy/

 

Atcelšanas politika

Jūsu rezervācija ir jāatceļ rakstot epastu info@sitandgo.eu vismaz 24 stundas pirms īres sākuma, vai arī tā var tikt atcelta, izmantojot jūsu kontu Sit & Go vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atcelšana pa tālruni netiks pieņemta.

 

Anulēšanas administrēšanas maksa

Uzteikuma termiņš ir noteikts dienā, kas ir 24 stundu periods līdz sākuma laikam, nevis kalendārā diena.

 

Paziņojums par atcelšanu tika nosūtīts 7 vai vairāk dienas pirms sākuma datuma: priekšapmaksātā summa tiks atmaksāta, atskaitot administratora maksu 15 eiro.

Paziņojums par atcelšanu, kas nosūtīts 3-6 dienas pirms sākuma datuma: tiks atmaksāti 50% no priekšapmaksas summas.

Paziņojums par atcelšanu, kas nosūtīts 2 dienas pirms sākuma datuma: tiks atmaksāti 25% no priekšapmaksas summas.

Paziņojums par atcelšanu tika nosūtīts 0–1 dienas pirms sākuma datuma:  atmaksa netiks veikta.

 

Visām priekšapmaksas rezervācijām tiks piemērota minimālā atcelšanas maksa 15 eiro.

Par rezervējumiem, kuru priekšapmaksas summa ir mazāka par € 15, atmaksa netiks veikta neatkarīgi no tā, kad tika veikts atcelšanas pieprasījums.

 

Noteikumi un nosacījumi, atjaunoti 2020. gada Maijā, un tie var tikt mainīti jebkurā laikā.