• Ziņo par transportlīdzekļa atrašanās vietu reāllaikā, informāciju par braucienu un iepriekšējiem atrašanās vietas datiem
 • Apkopo tādu informāciju kā transportlīdzekļa akumulatora spriegums, aizdedzes stāvoklis, motora dati, DTC kodi, drošības jostas statuss utt.
 • Ziņojumi par vadītāja uzvedību, piemēram, ātruma pārsniegšanu, garu tukšgaitu, spēcīgu bremzēšanu, strauju pagriezienu un strauju paātrinājumu
 • Izseko darbinieku atrašanās vietu un pieejamības statusu.
 • Ļauj vadītājiem un dispečeriem nosūtīt uzdevumus un aktivitātes mobilajiem darbiniekiem.
 • Parāda darbības un filtrē pieprasījumus pēc statusa.
 • Palielina uzņēmuma automašīnu izmantošanas pārredzamību un samazina autoparka izmaksas
 • Skatiet, kur transportlīdzekļi atrodas noteiktā laikā un cik automašīnas ir pieejamas rezervēšanai.
 • Sistēma izvēlas vispiemērotāko transportlīdzekli, pamatojoties uz lietotāja vajadzībām; neļauj automašīnu savākt manuāli.
 • Automatic tracking of mileage, reducing driver intervention
 • GPS device plugs directly into car’s OBD connector
 • Automated workflows for ease of use

KONTAKTI

Tomas Šajevičius
Projektu menedžeris
Tālr: +37060693666
E-pasts:  info@sitandgo.eu